Facebook

Bli medlem i Falu IF och stöd föreningen.

 

Medlemsavgift:    300 kronor för enskild eller familjmedlemskap

bli medlem 

Medlemsavgiften gäller för ett verksamhetsår som löper mellan 1 maj - 30 april.

 

Medlemsavgiften betalas via bankgiro 5606-2367

Ange namn, adress, telefonnummer och e-mailadress (om denna finns) vid betalning.