Hockeygymnasiet

hagstrom         

Sisu

SISU Webb IF 190X190 samverkan

Logga in - ut

a

Nyheter om Falu IF

 

Öppet brev från Falu IF till kommunens politiska ledning

Bristfälligt underhåll på ishallen gör att den måste byggas om i förtid.

Projektet för ombyggnaden har bedrivits undermåligt vilket leder till förseningar. Falu IF kan pga detta inte genomföra de två viktigaste, mest inkomstbringande, aktiviteterna - sommarhockeyskola och elitseriematch - under 2011, 2012 och 2013. Det är därför mycket förvånande att kommunen, som ersättning, föreslår att föreningens nuvarande hyresnivå skall frysas 2014 och 2015.

 

Årtionden av bristfälligt underhåll på ishallen gör att den måste byggas om i förtid. Projektet för ombyggnaden har bedrivits undermåligt med bristande kommunikation och avsaknad av beslut vilket leder till förseningar. Falu IF kan pga detta inte genomföra de två viktigaste, mest inkomstbringande, aktiviteterna - sommarhockeyskola och elitseriematch - under tre år (2011, 2012 och 2013). Föreningen har med olika aktiviteter, bl.a. "Slaget om Runn", lyckats ersätta ett av dessa tre år. Förhandlingar med kommunen har pågått under ett par år.

Det är inte Falu IF som behöver den nya ishallen för att utveckla sin verksamhet. Våra medlemmar och kommunens personal blir sjuka av att finnas i lokalen. Den projekterade hallen medför inget mervärde för föreningen, vi får inte mer istid, inga mer förråd osv. Mervärdet ligger i att vi får vara friska.

Därför är det mycket förvånande att kommunen, som ersättning för förlorade intäkter föreslår att föreningens nuvarande hyresnivå skall frysas 2014 och 2015. Falu IF betalar årligen ca 330 Tkr i hyror och kommunen har inte aviserat någon hyreshöjning till föreningen.

En brist på över 425 Tkr är mycket kännbar för en ideell förening som även fortsättningsvis vill vara skuldfri. Med dessa förutsättningar finns ingen möjlighet att starta upp en ny säsong hösten 2013. Av denna anledning kommer föreningens styrelse vid ett extrainsatt möte i kväll att diskutera om om Falu IF kan spela i Allettan fr.o.m januari. Falu IF vann som bekant höstens Division 1C. Konsekvensen av dra sig ur blir att föreningen måste starta om i en lägre division (om Falu IF finns kvar). Styrelsen kommer även att diskutera eventuell uppsägning av föreningens två heltidsanställda medarbetare. Ytterligare åtgärder kan bli aktuella.

Falu IF är Dalarnas största ishockeyförening med ca 330 aktiva spelare och ca 700 medlemmar. Verksamheten ger meningsfull fritid åt många ungdomar, och äldre, i Falun. Föreningen har tidigare beslutat att starta "Falu IF Hockey Academy", med målsättning att bli Sverigebäst på utbildning av våra ungdomar. Tyvärr ser det ut som om kommunen på ett effektivt sätt lyckas mota bort ishockeyn från Faluns idrottskarta.

Falun 2012-12-13

Peter Funck

Ordf. Falu IF

 

 

Stöd oss

Huvudsponsorer