Hockeygymnasiet

hagstrom         

Sisu

SISU Webb IF 190X190 samverkan

Logga in - ut

a

Nyheter om Falu IF

 

Bästa FIF:are,

En ny hockeyförening har i dagarna bildats. Det har skett helt utan dialog med oss i styrelsen i Falu IF. Vi fick reda på det på samma sätt som många av er, nämligen genom rykten och media. Den nya föreningen har, vad det verkar, för avsikt att ta över pojk- och juniorlag från Falu IF och på det sättet konkurrera ut oss. 

Det är särskilt tråkigt att flera av de drivande i den konkurrerande föreningen har haft ansvar för den ungdomsverksamhet, som man i den nya föreningen hävdar misskötts i Falu IF. Den andra punkten av kritiken som förts fram är att den "dyra elitsatsningen" på A-laget dränerat ungdomssidan. Det känns som väldigt missriktad kritik då vårt A-lag levt med en av de minsta budgetarna i division 1. Vi kan här bara referera till det ledarmöte som med stor samstämmighet strök under vikten av att ha en juniorverksamhet på hög nivå och ett A-lag på lämplig nivå. Den nya serieindelningen i division I ställde så mycket högre ekonomiska krav att vi tillsammans med föreningens ledare, vid nämnda möte, beslutade att begära oss ned i division II. Allt för att undvika orimliga avgifter.

Vi förstår besvikelsen och frustrationen i föreningen. Att bedriva vår stora verksamhet i en enda ishall, dessutom otjänlig för inkomstbringande evenemang, är en stor påfrestning för oss alla. Men är lösningen på det problemet verkligen att starta ytterligare ett hockeygymnasium och bilda en till klubb? Vi ser tyvärr att det bara skapar ännu större problem. Svensk idrottsrörelse, inklusive Falu IF, är demokratisk. Gillar man som medlem inte beslut och vägval har man alla möjligheter att påverka genom att själv ställa upp i kommittéer och styrelse. Eller så går man till årsmötet och röstar in bättre kandidater.

Det är många av er som redan har blivit kontaktade av den nya föreningen. Innan ni tar beslut om ett klubbyte vill vi i Falu IF förtydliga vår vision och våra planer. Inte bara för den närmaste tiden utan även på lång sikt.

Vi ser med division II-platsen en stor möjlighet att göra vår ungdomssatsning ännu tydligare och ännu bättre. Falu IF erbjuder en trygg utbildningsmiljö och ett välorganiserat och högkvalitativt hockeygym (Hagströmska) som vi är stolta över. Vårt  A-lag i division II ska bestå av åtta-tio seniorer och resten juniorer som därmed kan få en tongivande roll i seniorsammanhang redan under gymnasietiden. Utan att känna en press att avancera i seriesystemet blir vårt A-lag ett utpräglat sista utbildningssteg där unga spelare får misslyckas, får bygga självförtroende och tillåts utvecklas.

Organisationen ska bemannas och drivas av Fredrik Näslund, Oscar Jernström, Jesper Gillerås, Andreas Öberg och Marcus Falk, fem unga, ambitiösa och för uppdragen högskoleutbildade FIF-killar med ett verkligt hjärta för uppgiften.

På ungdomssidan ska utvecklingen drivas vidare av delvis samma personer, nämligen Jesper, Andreas och Marcus. Allt för att bättre binda ihop A- och J-verksamheten med ungdom. Öberg och Falk blir också föreningens krafter på marknadssidan och fortsätter sitt A-lagsspel med uttalat uppdrag att vara kulturbärare.

Vi tror stenhårt på den här organisationen och på de här killarna. Vi tror att det här är starten till ett nytt och betydligt bättre Falu IF.  Vi vågar därför kvarstå vid vår vision att vara ledande inom svensk hockey när det kommer till utbildning av unga spelare. Även i skola.

Vi hoppas att alla goda krafter tar fram sitt största FIF-hjärta. För våra hockeyungdomars skull. Och för att man tillsammans alltid står starkare.

Styrelsen Falu IF

PS. Uppgifterna om kraftiga avgiftshöjningar nästa år är rena lögner. I budget för 14/15 ligger på ungdomssidan en avgiftshöjning om 150 kronor, tänkt att bidra till investering i nya tröjor (188 000). DS.

Frågor och funderingar, slå gärna en signal:

Jörgen Lundberg                070-573 93 84

Hans Ersson                        070-556 51 20

Ola Berglund                      070-349 30 73

Fredrik Näslund                 073-727 84 04

Andreas Öberg                   076-208 04 56

Jesper Gillerås                     073-158 99 42                   

Marcus Falk                        070-693 87 54

Oscar Jernström                  072-231 31 01

Stöd oss

Huvudsponsorer