Hockeygymnasiet

hagstrom         

Sisu

SISU Webb IF 190X190 samverkan

Logga in - ut

a

Nyheter om Falu IF

 

Hejsan!
Vi har fått ganska lite respons på nyhetsbrevet som utkom i mitten av mars, men eftersom de som sagt nåt varit positiva och flera som svarade på ungdomskommitténs enkät tyckte att insynen i föreningen var för dålig, så tror och hoppas vi att ni medlemmar ändå tycker att breven är bra. Vi vill uppmana er igen att höra av er till nån av oss (http://faluif.se/index.php/styrelsen) eller till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med synpunkter, ris, ros, idéer eller nåt annat.

Årsmöte
Nu har det gått en dryg månad sedan det förra nyhetsbrevet och vi har hunnit avsluta hockeysäsongen helt och hållet och nu är det snart dags för årsmöte, måndagen den 25:e maj klockan 19.00 i Lugnetskolans aula.

 

En punkt på agendan kommer att vara presentation och antagande av ny organisation och verksamhetsidé, värdegrund och vision. Detta är grundpelarna i vår verksamhet och det vi bygger hela vår verksamhet på och årsmötet är DIN möjlighet att vara med och påverka detta. Valberedningen har även valt att inte föreslå en kandidat till ordförandeposten till detta årsmöte, vilket innebär att förslag på kandidater kommer att efterfrågas på årsmötet och det kommer eventuellt att bli en omröstning där man väljer mellan flera kandidater. Ta chansen och kom och påverka föreningens framtida utveckling! Kom dock ihåg att man måste vara medlem i föreningen för att ha rösträtt. Valberedningens förslag hittar du här
http://faluif.se/images/Bilder_ovriga/Styrelsen/valberedningens%20frslag%20fif%202015.pdf
Vi kommer även att presentera styrelsen och medlemmarna i kommittéerna. Vi hoppas många kommer! Vi bjuder på fika från 18.30, kom och prata lite med oss i styrelsen och kommittéerna innan mötet börjar!


Ungdomskommitténs utvärdvärdering
Vi vill börja med att tacka alla som svarade på enkäten.
Många tycker att insynen i föreningen är för dålig och att det är för få som är engagerade och involverade.
Vi i styrelsen och kommittéerna vill vara öppna och att ni ska ha insyn i vårt arbete, men det är inte alltid lätt att åstadkomma öppenhet i praktiken, speciellt inte i en organisation där alla arbetar ideellt. Glädjande är dock att några sagt att de tycker att insynen blivit bättre under det senaste året.
Vi i styrelsen jobbar ständigt för att få fler involverade, men det är inte lätt att få med fler, längre ner kommer mer information om den framtida organisationen och hur man anmäler sitt intresse för att vara med.


Några visste varken vilka som sitter i styrelsen eller vad vi gör, så vi lägger återigen ut länkar till presentation av oss i styrelsen:
http://faluif.se/index.php/styrelsen
samt en länk till officiella versioner av samtliga styrelseprotokoll:
http://faluif.se/index.php/styrelseprotokol


Många önskade fler aktiviteter som stärker föreningskänslan och skapar band mellan lagen. Ungdomskommittén har planerat en gemensam upptakt inför nästa säsong, där vi kommer att ha kul tillsammans, men även presentera organisation, riktlinjer, röda tråden,
föräldrapolicy etc. Detta kommer sannolikt att äga rum i samband med hockeyskolan veckan innan skolorna börjar. Mer info kommer så småningom.


När det gäller istider har många påpekat att det är problematiskt med träningar så tidigt som klockan 15 på vardagar, men med de begränsade isytor och istider vi har, är det tyvärr ingenting vi kan göra åt detta i dagsläget, dock hoppas vi att vi inom en relativt snar framtid kommer att ha tillgång till flera isytor, så att vi slipper träna på dessa tider. Till dess måste vi tyvärr försöka hjälpas åt samt ta hjälp av släkt och vänner för att ändå få det att fungera.
Så snart vi fått veta av kommunen vilka istider vi får kommer vi att göra ett istidschema för den första halvan av nästa säsong. Vi kommer sannolikt att få besked från kommunen i början av augusti.


När det gäller det sportsliga är de flesta överens om att våra tränare gör en fantastisk insats. En stor eloge till alla er tränare, utan er skulle FIF inte finnas.
De flesta är överens om att det ska vara mycket fokus på skridskoträning, speciellt vid yngre åldrar samt att det är viktigt med en röd tråd och policys som styr verksamheten.
Även här finns ett pågående arbete, se under rubrik verksamhetsutveckling och organisation nedan.


Föreningsutveckling och organisation
Ett föreningsutvecklingsarbete startades upp strax efter årsskiftet. Vi började med en föreningsskattning i SISUs regi och fortsatte sedan med en utvecklingshelg där alla tränare, ledare, lagföräldrar, styrelse och ungdomskommitté var inbjudna. Diskussionerna där ligger till grund för de förslag på verksamhetsidé, värdegrund och vision (http://faluif.se/images/arsmote/verksamhetsid%20fif.pdf) samt organisation (http://faluif.se/images/arsmote/organisation%20fif.pdf) som kommer att presenteras och förhoppningsvis antas på årsmötet.
Målet med den nya organisationen är att få fler delaktiga, att öka insynen och att stärka föreningskänslan. Vi ska inte vara en miniförening i varje lag, utan en enda stor förening där alla drar åt samma håll.
Vi håller på att tjuvstarta den nya organisationen just nu: ungdomskommittén är igång sedan mitten av säsongen och ett uppstartsmöte för elit-, sport-, och marknadskommittén hölls förra söndagen. Här behöver vi fler som engagerar sig och hjälper till. Alla kan göra något och det krävs ingen särskild erfarenhet, varken av hockey eller föreningsarbete för att man ska ha något att bidra med. Man behöver inte ha några klara idéer för vad eller hur saker ska göras, det är det som är så fantastiskt med att jobba tillsammans, man kommer på saker och löser problem på vägen. Om du kan tänka dig att vara med i en kommitté eller att bidra med nåt annat, ring Beatrice på 073-665 10 46 eller maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller hör av er till kansliet.
Ungdomskommittén består av en representant från U8 till A-pojkar, presentationer av medlemmarna finns här:
http://faluif.se/index.php/ungdomskommitten
och mötesanteckningar finns här:
http://faluif.se/index.php/ungdomskommitten-moten


Förhoppningen är att närheten och kommunikationen till samtliga lag blir bättre, tydligare och enklare när alla lag finns representerade vid alla möten (via en suppleant, om den ordinarie ledamöten har förhinder). Tanken är att ungdomskommittén ska ha en egen ekonomi och en
stor del av arbetet som hittills gjorts inom lagen kommer i framtiden bli i ungdomskommitténs regi. Härifrån kommer sedan även betalningar för exempelvis cuper att komma. Lagen kommer dessutom alltid att åka på samma cuper, så att spelarna alltid vet vad de har att se fram emot och så att alla spelare och lag får samma möjligheter.
Ungdomskommittén har möte den första tisdagen i varje månad och alla medlemmar och föräldrar till barn och ungdomar är välkomna att närvara. Ta kontakt med ditt lags representant och be att få följa med!


Sportsligt
Som vi sa i förra brevet, får vi sammanfatta denna säsong som en av de mer turbulenta i föreningens historia. De flesta lag hade avslutat sina säsonger redan före förra brevet och resultaten sammafattades där. Det vi kan tillägga är U16 som tog sig till åttondelsfinal i SM-slutspelet.
Under nästa säsong kommer vi att ha följande verksamhet: skridskoskola för pojkar och flickor födda 09 och 10, barn- och ungdomslag från U8 till U16, B-junior J18 region och B-junior J18 elit, A-junior J20 region, A-lag i division 2 samt ett damlag.


Cuper
Historiskt har ungdomslagen i föreingen själva ordnat cuper för sin åldersgrupp. I framtiden kommer istället ungdomskommittén att arragera samtliga cuper. Fördelarna med detta är flera, bla att det är lättare att hålla en viss standard på arrangemangen, då man slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång. En annan fördel är att föräldrar till spelande lag kan slippa arbete och i stället få se sina barn spela. Pengarna kommer att gå till ungdomskommittén och sedan tillbaka till lagen i och med att kommittén kommer att betala för cuper som ungdomslagen åker på.
Eftersom förutsättningarna med osäkerhet omkring isytor och liknande är stor har beslut fattats att Falu IF inte kommer att anordna några cuper under kommande säsong. Kommunen har under föregående säsong betalat ut ersättning för förlorad inkomst, vilket vi hoppas att de gör även nästa år.
Dessa beslut är fattade i samråd med representanter för de lag som står på tur att arrangera cuper under kommande säsong. Fortsättningsvis ordnar lagen inga egna cuper, alla sådana arrangemang står föreningen för. Dock är säsongen 2015/16 en mellansäsong och eftersom föreningen väljer att inte arrangera några cuper har lagen möjlighet att ordna egna cuper, dock inte i Falun. Eventuellt finns restriktioner för anordnande av cuper på annan ort, hör av er till kansliet om ert lag vill ordna en egen cup, så informerar vi mer om detta.


Ishallen
Styrelsen informerades av LUFAB och Kultur- och fritidsnämnden om planerna för ishallsbygget igår, onsdag 13/5. Tyvärr var det inga positiva besked vi fick: planen är att renovera den befintliga ishallen och någon ny ishall på Lugnet kommer det inte att bli inom överskådlig framtid.
Allt ovan mark kommer att rivas och ersättas med en ny överbyggnad med isolerade väggar och tak, ny avfuktnings- och ventilationsanläggning, ny, steglös belysning samt ett antal toaletter. Inga klubblokaler, cafeteria eller utrymmen för kansli eller liknande kommer att finnas, dock kommer man att förbereda för sådana utrymmen. Curlinghallen kommer att rivas och den nya hallen slutar vid väggen som idag delar hockeyhallen och curlinghallen. Eventuellt kommer en separat curlinghall att byggas närmare E16.
Den ishall som nu byggs kommer att vara en publikhall C som är förberedd för att uppgradera till en publikhall B.
Planen är att detta kommer att vara klart senast sista november i år. Förfrågan planeras vara ute på fredag 15:e maj, anbuden ska vara inne senast 11:e juni och kontrakt förväntas signeras den 22:a juni.
Parallellt med detta pågår färdigställandet av Halltec Arena med asfaltering, ny sarg och isolering av tältduken.
Förhoppningen är att det även kommer att finnas en uterink, konstfrusen eller med naturis, bredvid Halltec arena.
Ett nytt möte är inplanerat den 23:e juni, vi återkommer med ytterligare information efter det.


Ha en fortsatt skön vår!


Vänligen
Jörgen, Göran, Malin, Henrik, Peter, Beatrice, Anders, Hans och Magnell

Stöd oss

Huvudsponsorer