Hockeygymnasiet

hagstrom         

Sisu

SISU Webb IF 190X190 samverkan

Logga in - ut

a

Nyheter om Falu IF

 

Information från Ungdomskommittén          

 

Hejsan!

Nu äntligen igång! Hockeyskolan och därmed hockeysäsongen 2015/16 började i morse!

Vi tänkte starta säsongen med en gemensam kickoff för hela föreningen, söndagen den 30:e augusti 12-16. Inbjudan till detta kommer senare under veckan.

Vi vill med detta brev berätta lite mer om ungdomskommittén, vår verksamhet och våra medlemmar.

Ungdomskommittén består av minst en representant från varje ungdomslag, men mötena är öppna och vem som helst är välkommen! Vi har möte första tisdagen i varje månad kl 18.00 på CareTech på Plutonsvägen 8 i Falun. En representant till ungdomskommittén ska utses på varje lags föräldramöte nu i början av säsongen. En beskrivning av alla roller i lagen kommer att skickas ut innan föräldramötena och även att presenteras på mötet.

Ingen av dessa roller är ett livstidsåtagande, utan väljs i början av varje säsong (med undantag för tränare). Då har befintliga representanter möjlighet att tacka nej till fortsatt engagemang, medan nya representanter har möjlighet att anmäla sig.

Ungdomskommitténs medlemmar den gångna säsongen finns här

http://faluifungdom.se/index.php/ungdomskommitten

Även mötesanteckningar finns på hemsidan:

http://faluifungdom.se/index.php/ungdomskommitten-moten

Här kan man se vad vi jobbat med under säsongen. Ett litet urval av årets aktiviteter är planering av friluftsdagar för barn i kommunens förskoleklasser och ettor, utvärdering, kontakter med kommunen för förbättrande av isytor runt om i kommunen, bemanning av olika arrangemang, kickoff, byggdag, framtagning av rollbeskrivningar, dagordningar för föräldramöten, hockeyloppis, föreningsutveckling etc.

Tanken med föreningens nya organisation, (se http://faluif.se/images/arsmote/presentation%20rsmte%20hemsida.pdf) är att få mer delaktighet, fler engagerade, bättre föreningskänsla och sammanhållning osv. Falu IF ska vara en stor föreningen med samma värderingar, samma vision, samma mål och samma utbildning för alla spelare, inte bara ett antal lag som har en gemensam logga.

För barn- och ungdomslagen och ungdomskommittén innebär detta att lagkassorna kommer att få betydligt mindre betydelse, eftersom ungdomskommittén kommer att betala deltagaravgifter på cuper och liknande, stå för lagavgiften till föreningen, anordna cuper och andra arrangemang, jobba på olika evenemang, ordna försäljning av olika slag etc. Vi inleder redan till helgen med att jobba som parkeringsvakter på Rockstad. Bemanning av evenemang kommer framledes att ske genom en turordningslista i varje lag, där de första på listan blir tilldelade pass och sedan själva får ombesörja ersättare om de inte kan. Detta tycks vara det enda alternativet eftersom arbetsinsatsen för de som ska fördela passen annars blir alltför stor.

Vi behöver även hjälpas åt att förmedla till alla sponsorer, som tidigare sponsrat enskilda lag, att Falu IF är en enda förening och att sponsring av ungdomshockeyn går 100%  till ungdomarna och att sponsorerna hjälper till att stärka föreningskänslan och sammanhållningen i föreningen genom att sponsra ungdomskommittén i stället för ett enskilt lag.

Om vi ska ha någon möjlighet att nå upp till vår vision måste vi bygga en stark förening tillsammans.

Falu IF ska vara Dalarnas största hockeyförening och Faluns attraktivaste idrottsförening. Vi är ledande inom utbildning av spelare, ledare och funktionärer.

Ungdomskommittén kommer inte att kunna betala för samtliga cuper för samtliga lag under den kommande säsongen, utan den kommande säsongen kommer att bli en övergångsperiod där en del av avgifterna måste tas från lagkassorna. De lag som skulle ha ordnat cuper denna säsong, team 02, 04 och 05, är prioriterade när det gäller att få cupavgifter betalda, eftersom intäkterna från cuperna nu tillfaller ungdomskommittén i stället. Dock kommer inga cuper att anordnas denna säsong eftersom vi inte har någon riktig ishall, intäktsbortfallet kommer förhoppningsvis att ersättas av Falu kommun.

Under kommande säsong kommer samtliga spelare i ungdomskommitténs lag att få ett beting för att tjäna in pengar till föreningens gemensamma ekonomi.

Detta kommer att ske genom följande alternativ:

Försäljning av NewBody

Försäljning av lax (leverans till jul)

Försäljning av Restaurangchansen

Friköp

Självklart kan man välja att kombinera ovanstående som man själv önskar.

Blanketter för val av alternativ kommer att skickas ut under augusti månad eller delas ut i samband med föräldramöte.

Beloppen är följande:

Team 06 till och med A-pojk 2000 kr

Team 07 och damlaget 1000 kr

Team 08 500 kr

Betinget kommer att ersätta den tidigare lagskatten samt tredjedelsregeln. Lagskatten var tidigare 20 000 kr/lag, med undantag för förra säsongen när avgiften istället var per spelare. Tredjedelsregeln innebar att 1/3 av lagens intäkter på reklam, cuper, försäljningar etc gick till föreningen. Båda dessa ersätts alltså med beting from detta år.

Pengarna vi får in används till föreningens verksamhet i form av kansli, domare, bussar, arvoden, utbildningar, avgifter för seriespel, medlemsavgifter (hockeyförbundet mm) osv.

Träningsavgiften täcker kostnader som är direkt kopplade till träningarna, exempelvis istider, tränare, puckar osv.

På det sportsliga planet kommer riktlinjer för träning för barn- och ungdomslagen att introduceras i samband med att säsongen startar. Ansvarig för det arbetet är vår sportchef på ungdomssidan, Conny Tillman.

Vi jobbar med istiderna för höstterminen, men har ännu inte fått några klara besked från kommunen om vilka tider vi får. Styrelsen jobbar även vidare med idén att nyttja Karlsbyhedens isar, men inte heller det är helt klart. Mer information kommer så snart vi vet mer.

Lördagen den 26:e september klockan 15.15 börjar årets Tre Kronors Hockeyskola för barn födda 09 och 10. I år kör vi, via Svenska hockeyförbundet, en stor rekryteringskampanj som innebär att alla barn i aktuell ålder i kommunen får en personlig inbjudan hem i brevlådan. Hjälp gärna till att rekrytera nya hockeyspelare genom att bjuda in barn i er omgivning till hockeyskolan. All utrustning finns att låna på plats om man, i förväg, meddelar kansliet vad man vill låna.

Har ni frågor, funderingar, synpunkter, idéer eller nåt annat är ni välkomna att kontakta nån av oss i ungdomskommittén, alla kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Vänligen

Ungdomskommittén

Stöd oss

Huvudsponsorer