Facebook

Falu IF styrelsemöten

I vår strävan att ha en öppen kommunikation i föreningen som uppmuntrar till ett brett deltagande och engagemang från all våra medlemmar så avser styrelsen att på hemsidan anslå en sammanfattning av varje styrelsemöte där alla kan se vad som avhandlats.

Styrelsen

14-11-03

14-12-01

15-01-07

15-02-16

15-03-11

15-04-12

15-06-10

15-06-10

15-06-25

15-07-01

15-08-05

15-10-05

15-11-02

15-12-07

16-01-04

16-05-02

16-06-15

16-06-15 konstituerande

16-07-04

16-09-05

16-10-03